About Altium workshop

نام مدرس: احسان کریمی

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه 96/8/10 از 16:30 الی 19:00

                               پنجشنبه 96/8/11 از 8:30 الی 12:00

                               چهارشنبه 96/8/17 از 16:30 الی 19:00

هزینه دوره:

     برای اعضای IEEE:

          35.000 تومان

     برای دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان:

          45.000 تومان

     سایرین:

          50.000 تومان


بخش مقدماتی (نرم افزار )Altium Designer

مقدمه
1.انواع روشهای ساخت برد
2.معرفی نرم افزارهای کاربردی حوزه طراحی و شبیه سازی بردهای مدارچاپی و انواع شبیه سازی های گرمایی، الکترومغناطیسی و…
3.مفاهیم مقدماتی حوزه طراحی PCB
4.آشنایی با منوهای اصلی و کاربردهای نرم افزار و پلاگینها

سند شماتیک
5.محیط شماتیک و تکمیل مشخصات محوری پروژه از جمله عنوان پروژه، ادیتور، ورژن و…
6.شخصی سازی منوها، تعیین اندازه شیت و واحد اندازه گیری برای رسم شماتیک، توضیحات تنظیمات مربوط به شماتیک و ذخیره  خودکار در Preferences
7.جایگذاری قطعات، اضافه کردن کتابخانه و انجام جست وجوی قطعه بین کتابخانه های اضافه شده و اضافه نشده به نرم افزار
8.نامگذاری خودکار قطعات و اشنایی با خطاهای بخش شماتیک
9. منظم سازی بخش های مختلف شماتیک مدار و آشنایی با کلیدهای میانبر
10.انواع اتصالات (…,label,wire,port,power port,signals,bus) و junction ها
11.از Smart paste و Paste Array

سند PCB
12.محیط PCB و روش های ایجاد سند pcb و آشنایی با اسلات های استاندارد و انتقال طرح
13.لایه ها و کاربردهای آنها و آشنایی با تعاریف پایه در PCB
14.روش های تعیین ابعاد برد
)Split, cross, search, set origin, jump( و آشنایی باpcb . شخصی سازی محیط15
16.تعریف قوانین مسیر کشی، حجمی و چاپ برای نرم افزار
17.مسیر کشی قطعات  DIPو  SMDو استفاده از teardrop
18.ایجاد پلیگان و تنظیم مشخصات، روش های تقسیم بندی پلیگان و نکات فنی استفاده از آن، تنظیم قرانین مربوط به پلیگان
19.خطایابی در محیط  pcbبا استفاده از Violation
20.متن نویسی در pcb و نکات فنی عدم سازگاری ورژنها
21.استفاده از  find similar objectبه منظور تغییر دسته جمعی ویژگی مورد نظر در بخشهای هدف
22.استفاده از Paste Array و Align در pcb

 رزومه مدرس

  • مدرس دوره های برق و الکترونیک سازمان فنی و حرفه ای کشور
  • سابقه همکاری با شرکتهای تولید لوازم خانگی به منظور تولید لوازم خانگی هوشمند
  • طراحی و ساخت منابع تغذیه سوییچینگ قابل برنامه ریزی کاربردی در حوزه نانوتکنولوژی
  • برگزیده چهارمین دوره مسابقات سازمان فضایی کشور در دو بخش کلاسیک و حرفه ای
  • طراحی و ساخت تجهیزات اتوماسیون صنعتی مبتنی بر میکروکنترلرهای arm