Holding Altium workshop

Holding Altium workshop

این کارگاه در 3 جلسه در تاریخ 96/8/3 و96/8/4 و 96/8/11 در محل های سمینار 1 و آزمایشگاه C دانشکده برق دانشگاه صنعتی برگزار شد. در پایان این دوره علاوه بر مدرک ‌IEEE ، مدرک از سازمان فنی حرفه ای به شرکت کنندگان اعطا شد. مدرس این کارگاه مهندس احسان کریمی بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *