Attending in Isfahan Autocom Exhinition

Attending in Isfahan Autocom Exhinition

این نمایشگاه از تاریخ ۳۰ آبان تا ۴ آذر در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان دائر بود.کادر IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان در طول برگزاری همایش با حضور در غرفه اختصاصی دانشگاه صنعتی اصفهان سعی در معرفی هر چه بهتر IEEE و فعالیت های آن به بازدیدکنندگان نمودند.

Holding Standard Seminar by Dr.Izadi

Holding Standard Seminar by Dr.Izadi

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 96/7/24 به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با استاندارد های IEEE با همکاری دکتر ایمان ایزدی اقدام به برگزاری همایش آشنایی با استاندارد های IEEE درمحل سالن اجتماعات دانشکده برق وکامپیوتر نمود.همچنین در این همایش به دو نفر از شرکت کنندگانی که به پرسش های دکتر ایمان ایزدی پاسخ صحیح داده بودند کارت تخفیف شرکت در دوره های پاییزه اعطا شد.

Introducing IEEE in various times

Introducing IEEE in various times

در مقاطع مختلف زمانی و به بهانه‌های مختلف از جمله IEEE Day میز معرفی و توسعه عضویت در سطح دانشکده قرار داده شد.