About PLC s7 course

نام مدرس: علی مهدیان

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه 14:00 الی 17:00

هزینه دوره:

برای اعضای IEEE:

          110.000 تومان

     برای دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان:

          120.000 تومان

سیلابس دوره:

  • اشنای با انواع پی ال سی های زیمنس
  • اشنایی با سخت افزار ونحوه پیکر بندی ان
  • اشنایی با روشهای برنامه نویسی
  • اشنایی با انواع تایمر
  • اشنایی با انواع کانتر